Aktuální akce

Členské příspěvky

Vážení členové,

Vaše přihláška byla projednána a schválena výborem společnosti ARE na zasedání výboru dne 30.1.2014. V potvrzovacím emailu Vaší registrace je uvedeno registrační číslo / kód, které použijete jako VS pro platbu členského příspěvku na rok 2014.  Příspěvek ve výši 500,- Kč zaplaťe na účet ARE  303167123 / 0300 do 31.3.2014 . Po zaplacení registračního poplatku Vám bude zaktivován přístup do členské sekce na webových stránkách ARE.