Aktuální akce

Udělení čestného členství ARE a uznání ARE

Dne 21.10. 2022 byl slavnostně udělen titul čestné členství ARE za dlouholetou aktivní práci v ARE a za celkový přínos pro asistovanou reprodukci

 

RNDr. Alici Malenovské,

 

Doc. RNDr. Janě Žákové, Ph.D. a

 

Ing. Jiřímu Priesnitzovi.

 

 

Výbor ARE udělil čestné uznání za práci v ARE

 

Doc. MVDr. Alešovi Hamplovi, CSc. a

 

MVDr. Dagovi Rejtharovi.

 

 

Návrh výboru ARE na udělení čestného členství, byl odsouhlasen shromážděním Asociace bez připomínek.