Nové publikace vydané pod hlavičkou ARE

  1. Teoretická a praktická náplň oboru klinická embryologie
  2. Činnosti a odpovědnosti pracovníků embryologické a andrologické laboratoře v centrech asistované reprodukce