VZDĚLÁNÍ A KOMPETENCE PRACOVNÍKŮ V LABORATORNÍCH METODÁCH ASISTOVANÉ REPRODUKCE

Odborná a specializovaná způsobilost

 

Specializace pro nelékaře, vzdělávací programy podléhají nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

 

Přehled vzdělávacích akcí pořádaných pracovištěm subkatedry klinické embryologie IPVZ naleznete zde.

 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Odborná způsobilost opravňuje pracovat s lidskými spermiemi, oocyty a embryi, provádět jejich diagnostiku, manipulace a mikromanipulace, oplození in vitro a další výkony pod odborným dohledem pracovníka se specializovanou způsobilostí.

Odborná způsobilost se získává absolvováním:

a) akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu odborného pracovníka v laboratorních metodách, nebo

b) akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu odborné zdravotnické laboratorní metody nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody v asistované reprodukci.

 

SPECIALIZOVANÁ ZPŮSOBILOST

Specializovaná způsobilost opravňuje pracovat s lidskými spermiemi, oocyty a embryi, provádět jejich diagnostiku, manipulace a mikromanipulace, oplození in vitro a další výkony bez odborného dohledu. Dále opravňuje k výkonu funkce vedoucího embryologa a jeho zástupce.

Specializovaná způsobilost se získává absolvováním specializačního studia a složením atestace z oboru klinická embryologie. K zařazení do specializačního vzdělávání je nezbytné se po získání odborné způsobilosti přihlásit do oboru klinická embryologie na webových stránkách MZ ČR.

 

 

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu

LABORATORNÍ METODY V ASISTOVANÉ REPRODUKCI

 

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru

KLINICKÁ EMBRYOLOGIE