Aktuality

Moje reprodukční zdraví

http://www.mojereprodukcnizdravi.cz/

reprodukční zdraví a prevence neplodnosti

Důležité odkazy

Zaměstnání Zprostředkování zaměstnání


Zajímavé www stránky

Česká gynekologicko-porodnická společnost


O nás

Asociace reprodukční embryologie je dobrovolné sdružení pracovníků, kteří se zabývají reprodukční embryologií nebo se o ni zajímají a podílejí se na jejím dalším rozvoji.

Asociace reprodukční embryologie je profesním sdružením klinických embryologů a zdravotních laborantů pro sexuologii a asistovanou reprodukci podle §2 písmene k, §48 odst. 1, písmene d, odst. 2, §52, odst. 1, §54, odst. 2, §59, odst. 2, §60, odst. 1, §60a, odst. 1, a §71, odst. 4, písmene d a odst. 5 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 339 / 2008.

Asociace reprodukční embryologie je odbornou společností, která organizuje celoživotní vzdělávání a podílí se na získávání odborné a specializované způsobilosti klinických embryologů a zdravotních laborantů.

Asociace reprodukční embryologie byla založena v r. 1999, zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR byla dne 4.11.1999. Zakládající výbor tvořili RNDr. Alice Malenovská, Ing. Jiří Priesnitz a Mgr. Gabriela Tauwinklová.

Pro členy ARE

Jméno
Heslo
  Zapomněli jste heslo?