Přihláška za člena společnosti ARE

Dle platných Stanov se řádným členem ARE může stát každá osoba pracující v oboru embryologie a andrologie nebo s ním spolupracující ku prospěchu oboru.

Pokud odešlete formulář elektronicky, potvrdíme Vám emailem jeho příjem. Poštou můžete odeslat formulář na adresu:

Asociace reprodukční embryologie
Seifertova 801/64
638 00 Brno

 

Vaše přihláška bude projednána výborem společnosti na jeho nejbližším zasedání. Po schválení bude žadateli přiděleno a zasláno evidenční číslo, které bude sloužit jako VS příkazu k úhradě na účet ARE. Upozorňujeme, že podle Stanov vzniká řádné členství teprve zaplacením členského příspěvku. Veškerou další agendu a Vaše otázky týkající se členství, změn adresy Vašeho pracoviště a reklamace placení příspěvků adresujte elektronicky nebo písemně na výše uvedené adresy.

Zkontrolujte si prosím, zda jste uvedeni v seznamu členů na webu. 

 

Uvedený kontaktní email volte osobní, nikoliv firemní. Při změně zaměstnavatele - emailu není možné přihlašovací jméno upravovat.

 

V případě výskytu chyby při odesílání přihlášky Vás prosíme, abyste nás kontaktovali prostřednictvím e-mailové adresy webmaster@are.cz. Děkujeme 

 

Údaje o uživateli

Uživatelské jméno Jako 'Uživatelské jméno' bude použit Váš email.
Uživatelské heslo
Ověření hesla

Osobní údaje

Titul
Jméno
Příjmení
Titul za jménem
E-mail¹
Vaše www stránky
Odbornost
Jiná odbornost

Adresa pracoviště

Název
Ulice a čp
Město
PSČ
Telefon
Mobil¹
Fax

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním této přihlášky uděluji souhlas k tomu, aby veškeré mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři byly zpracovány Asociací reprodukční embryologie pro potřeby členské evidence v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
  1. e-mailovou adresu ani mobilní číslo z bezpečnostních důvodů nezveřejňujeme