Aktuální výukové akce a zkoušky

 

Aktuální informace najdete na stránkách subkatedry KLINICKÉ EMBRYOLOGIE IPVZ - zde odkaz

 

 

 

Podmínky pro zařazení do AKK Laboratorní metody v asistované reprodukci

  1. Absolvování magisterského stupně vysoké školy biologického zaměření
  2. Přihláška do jednotlivých kurzů (přihlášku schvaluje garant kurzu)

 

 

Podmínky pro zařazení do specializační přípravy v oboru Klinická embryologie

  1. Absolvování magisterského stupně vysoké školy zdravotnického laboratorního zaměření

nebo

absolvování magisterského stupně vysoké školy biologického zaměření a AKK Laboratorní metody v asistované reprodukci nebo AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody

  1. Žádost o zařazení do oboru specializačního studia Klinická embryologie - zde. Jako vzdělávací instituce se uvádí IPVZ
  2. Přihláška do jednotlivých kurzů

 

 

 

Náležitosti, které je třeba absolvovat v rámci akreditovaného kurzu Laboratorní metody v asistované reprodukci

 

1. Obecné kurzy

 

Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví

Seminář – Základy zdravotnické legislativy – nelékařská zdravotnická povolání

 

2. Odborné kurzy

 

AKK I – Teoretické základy oboru

AKK II – Techniky asistované reprodukce I

AKK III – Techniky asistované reprodukce II

 

3. Praxe

 

Celková doba praxe na akreditovaném pracovišti 100 hodin nebo může být uznána praxe na jiném pracovišti v rozsahu 2 roky.

 

4. Závěrečná zkouška

 

Přihláška k závěrečné zkoušce se podává na formuláři - zde

 

 

 

Náležitosti, které je třeba absolvovat v rámci specializačního vzdělávání v oboru Klinická embryologie

 

1. Obecné kurzy

 

Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví

Seminář – Základy zdravotnické legislativy – nelékařská zdravotnická povolání

 

2. Specializační kurzy

 

Morfologie, fyziologie a embryologie člověka I

Morfologie, fyziologie a embryologie člověka II

Biochemie a genetika časného embryonálního vývoje

Logistika, dokumentace a management kvality v embryologické laboratoři

Přístrojová a mikroskopická technika pro embryology

Klinická embryologie I

Klinická embryologie II, reprodukční medicína, právo a etika

Klinická embryologie před atestací

 

3. Praxe

 

Celková doba praxe v embryologické laboratoři – 48 měsíců, je třeba žádat o uznání praxe

 

4. Atestační práce

 

Odborný článek nebo atestační práce na zadané téma (viz stránky IPVZ)

 

5. Atestační zkouška

 

Přihláška k atestační zkoušce se podává - zde.