Vzdělávání a kompetence

Odborná a specializovaná způsobilost

Klinický embryolog

  1. Ve Věstníku MZ ČR 2/2011 byl publikován Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická embryologie.
  2. V současné době probíhá jednání s IPVZ o náplni akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborné zdravotnické laboratorní metody pro pracovníky z oboru klinické embryologie. Absolvování kurzu je podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání. Na webových stránkách budou průběžné informace.
  3. V současné době probíhá jednání s IPVZ a dalšími institucemi o vytvoření podmínek pro zahájení specializačního vzdělávání. Na webových stránkách budou průběžné informace.

Zdravotní laborant pro sexuologii a asistovanou reprodukci

  1. Ve Věstníku MZ ČR 2/2011 byl publikován Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Sexuologie a asistovaná reprodukce.
  2. Pracovníci, kteří absolvovali zdravotnické vzdělání, mohou být po zahájení specializačního vzdělávání přímo zařazeni. Pracovníci, kteří jsou na laborantské pozici a mají jiné, než zdravotnické vzdělání, budou nejprve absolvovat akreditovaný kurz pro zdravotní laboranty ve SCONZO.
  3. V současné době probíhá jednání se SCONZO o vytvoření podmínek pro zahájení specializačního vzdělávání. Na webových stránkách budou průběžné informace.