Aktuální akce

Členské příspěvky za rok 2022

Pro aktualizaci členské základny prosíme všechny členy, aby si zkontrolovali své kontaktní údaje na svém profilu a případné změny dali vědět na webmaster@are.cz. Zároveň vás žádáme o platbu členského příspěvku na rok 2022 ve výši Kč 500,- na účet ARE 303167123/0300 do 30.4.2022. Jako variabilní symbol použijte své členské číslo, ev. do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjemní a mateřskou organizaci. Při hromadné platbě uveďte jména všech, za koho je členský příspěvek placen. Pro jednodušší platbu můžete využít také QR kód u této zprávy. Potvrzení o zaplacení členského příspěvku rozešleme hromadně v první polovině května.

Přihlášení do členské sekce je v souladu se stanovy ARE.