Aktuální akce

Dne 3.10.2022 bude zahájen nový cyklus specializačního vzdělávání

 

 

Vážení kolegové,

 

V říjnu 2022 začíná nový běh specializačního vzdělávání. Je třeba, aby se včas přihlásili a první kurzy absolvovali všichni zájemci o atestaci v oboru Klinická embryologie, protože další běh bude zahájen nejdříve za 2 roky a k atestaci je nezbytné absolvovat všechny kurzy.

 

 

Výbor ARE